top of page
QR Code လေးကို Scan ဖတ်ပေးတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Matrix ရဲ့ Date Night Survey လေးကိုဖြေဆိုပြီး အခြား Discount များနဲ့ ထပ်ဆောင်အသုံးပြုနိုင်မယ် 10% Discount Coupon လေးရယူနိုင်ပါတယ်။

အချိန် (၅) မိနစ်ခန့်သာ ကြာမြင့်မှာဖြစ်ပြီး ဖြေဆိုဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ်တာနဲ့ အောက်က "Start Survey" လေးကိုနှိပ်ပြီးဖြေဆိုနိုင်ပါတယ်။
bottom of page